SK | CZ
Náhled

FIT 1000 (24/7)

FIT 1000 (pro maximální počet aktivních uživatelů 1000) je technická podpora systému SOFTPLUS FIT v režimu 24/7 pro koncového zákazníka nebo instalační firmu na základě SLA smlouvy. Podpora je prováděna technikem společnosti TSS Group na dálku. Služba nenahrazuje plnohodnotné zaškolení montážní společnosti, pouze poskytuje asistenci koncovému zákazníkovi a diagnostiku systému v případě náhlých problémů na jeho instalaci prostřednictvím vzdáleného přístupu.


Uvedená cena je podpora na jeden systém po dobu jednoho měsíce.

Minimální délka smlouvy je 6 měsíců.


FIT 1000 je služba podpory na dálku a poskytuje možnost koncovému uživateli nebo instalační firmě kontaktovat technickou podporu TSS Group v rámci režimu 24/7. Tato služba zajišťuje podporu a asistenci technika TSS Group při změnách v nastavení nebo běžné denní práci v rámci systému SOFTPLUS FIT formou telefonátu nebo vzdáleného připojení. Služba nenahrazuje plnohodnotné zaškolení.

Služba FIT 1000 zahrnuje:

 • Ověření připojení zařízení
 • Kontrola správného chodu systémových služeb SOFTPLUS FIT
 • Kontrola databáze a zobrazování údajů
 • Poradenství s nestandardním uživatelským problémem
 • Vysvětlení funkci
 • Konzultace při změnách ve spojitosti s možnostmi softwaru

Služba FIT 1000 nezahrnuje:

 • Konfigurace, optimalizace a ladění výkonu systému,
 • Konfigurace a dimenzování hardware
 • Konfigurace síťových prvků
 • Strukturu a architekturu systému, nasazení, definice exportů a integrace s dalšími software
 • Jiné než dokumentované funkcionality v rámci vydaného produktu

Pokud se při provádění služby vyskytne překážka mimo službu FIT 1000, technik TSS Group není povinen vyřešit tuto překážku. Jakýkoliv další potřebný zásah mimo tuto službu může instalační firma konzultovat s technickou podporou naší společnosti.

TSS Group si vyhrazuje právo odkázat uživatele na manuál.

Nutné podmínky poskytnutí služby FIT 1000:

 • Zabezpečení Teamviewer přístupu na instalaci
 • Plný přístup (administrátorská práva) na instalovaných zařízeních
 • Přítomnost odpovědné osoby z místa instalace, která je zodpovědná za správné nastavení dat v systému (například osoba z personálního či IT oddělení, nebo z vedení společnosti)

Pro výjezd na místo instalace nebo programování nových funkcionalit kontaktujte obchodní oddělení TSS Group.


Manuál pro poskytování služeb technické podpory